เรียนลัดเขียนแบบAutoCAD

เรียนลัดเขียนแบบAutoCad2D,3D เรียนรู้วีธีการเขียนแบบ AutoCAD 2D,3D ขั้นพื้นฐานจนสามารถเขียนงานได้จริง เรียนรู้การใช้คำสั่งพื้นฐานเพื่อใช้ในการเขียนแบบAutoCAD 2D,3D การเขียนแบบไฟฟ้า,การเขียนแบบสถาปนิก

การใช้งาน 3 มิติ ออกแบบบ้าน,ร้าน เทคนิคการใช้แสง,การทำวัตถุชิ้นงานเสมือนจริงสนใจติดต่อ

Tel. 081-8079746

ตัวอย่างบ้าน1ชั้น

ตัวอย่างบ้าน1ชั้น
ด้านนอก

ภายใน

ตัวอย่างทำบ้าน2ชั้น

ตัวอย่างทำบ้าน2ชั้น
บ้าน2ชั้น

ชั้น1

ชั้น2

ตัวอย่างร้านโกศล

ตัวอย่างร้านโกศล
ร้านโกศล

ร้านโกศล

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

autocad3มิติ

เรียนลัดเขียนแบบAutoCad2D,3D เรียนรู้วีธีการเขียนแบบ AutoCAD 2D,3D ขั้นพื้นฐานจนสามารถเขียนงานได้จริง เรียนรู้การใช้คำสั่งพื้นฐานเพื่อใช้ในการเขียนแบบAutoCAD 2D,3D การเขียนแบบไฟฟ้า,การเขียนแบบสถาปนิก การใช้งาน 3 มิติ ออกแบบบ้าน,ร้าน เทคนิคการใช้แสง,การทำวัตถุชิ้นงานเสมือนจริง

สนใจติดต่อ 081-8079746

เรียนเขียนแบบautocad2d,3d

เรียนเขียนแบบAutoCad 2D,3D เรียนรู้วีธีการเขียนแบบ AutoCAD 2D,3D ขั้นพื้นฐานจนสามารถเขียนงานได้จริง เรียนรู้การใช้คำสั่งพื้นฐานเพื่อใช้ในการเขียนแบบAutoCAD 2D,3D การเขียนแบบไฟฟ้า,การเขียนแบบสถาปนิก การใช้งาน 3 มิติ ออกแบบบ้าน,ร้าน เทคนิคการใช้แสง,การทำวัตถุชิ้นงานเสมือนจริง

สนใจติดต่อ 081-8079746